Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Varme

Vi leverer ikke «bare» varme men installerer komfort!

VARME = KOMFORT

Gulvoppvarming med elektriske varmekabler har mange fordeler som varmekilde. Et varmt gulv er en stor varmeflate med lav temperatur og jevn varmefordeling. Dette gir et godt og behagelig innemiljø i både private hjem og offentlige bygninger. Elektrisk gulvvarme er usynlig og opptar ingen veggplass. Varmen fordeles jevnt i rommet og gir en komfort som må oppleves. Det samler seg ikke støv ved varmekilden, og rommet kan innredes og brukes som du selv ønsker.

NYBYGG

I nye bygg kan man allerede i planleggingsfasen bestemme i hvilke rom det skal være gulvvarme. Dette gir en unik mulighet til å skreddersy løsninger for optimal komfort og effektiv energibruk. Det er ikke nødvendig å ta de samme hensyn til gulvets byggehøyde, terskelhøyde osv. som ved rehabilitering.

Normalt anbefales det å støpe tradisjonelle varmekabler inn i betongsjikt med en tykkelse på 30-50 mm som siden kan dekoreres med fliser, parkett, laminat eller gulvbelegg. Varmekabler kan også installeres direkte i trebjelkelag i for eksempel etasjeskiller, og det finnes løsninger spesielt egnet for parkett- og laminatgulv som ikke krever bruk av støpemasse overhode. Det er i nybygg også enkelt å sørge for at kablene blir tilstrekkelig isolert med termisk isolasjon på undersiden.

Det er verdt å merke seg de lave installasjonskostnadene forbundet med varmekabler i et nytt bygg sett i forhold til vannbårne systemer. Installasjonskostnaden forbundet med varmekabler i et nytt bygg vil som regel ikke være vesentlig høyere enn for andre elektrisk baserte oppvarmingssystemer, og sammenlignet med de fleste alternative systemer vil installasjonskostnaden være langt lavere.

REHABILITERING

Ved rehabilitering, er det som oftest tilgjengelig byggehøyde som er den begrensende faktor. Det er ikke ønskelig å måtte gjøre fordyrende og tidkrevende inngrep som heving av terskler, tilpasning av dører og lignende. Ved å installere gulvvarme, kan veggplass der det tidligere har vært montert radiatorer eller panelovner frigjøres, noe som gir større frihet når rommet skal møbleres. En kan godt si at dette gjør rommet større.

Rehabilitering kan utføres enten med vanlig, frilagt varmekabeltype som eller med tynnere matteløsninger som. En annen løsning er varmekabler lagt i klikksystemer. Dette systemet (8 mm byggehøyde) er beregnet for parkett- og laminatgulv, og det er ikke behov for støpemasse.


STYRING MED TERMOSTAT

For å få et mest mulig energieffektivt gulv anbefales bruk av elektronisk, programmerbar termostat, som gir mulighet for dag- og nattsenking. Hvor effektiv styringen blir, avhenger i stor grad av installert effekt og tykkelsen på gulvet.

ENERGIBRUK, ØKONOMI OG MILJØ

Lavere energibruk til oppvarming er vesentlig både av hensyn til miljøet og for å senke fyringsutgiftene. For å få dette til uten at det går ut over den komforten vi gjerne vil ha, er det noen grunnleggende forutsetninger som må være til stede:

• Varmesystemet må være hurtigvirkende, det vil si at det raskt kan varmes opp og raskt kjøles ned.
• Varmekilden må være der varme­behovet er, altså i hvert enkelt rom.
• Varmen i hvert rom må kunne reguleres uavhengig av de andre.
• Systemet må ha god virkningsgrad selv når oppvarmingsbehovet er lavt.
• Det bør gi ønsket varmefordeling.

Direktevirkende elektrisk oppvarming er den eneste metoden som kan tilfredsstille alle disse kravene til god styring, god varmefordeling, rask oppvarming og nedkjøling. Med dette systemet kan hvert enkelt rom varmes, uavhengig av alle de andre, med nær 100% virkningsgrad. Det kreves ikke åpne løsninger for at varmen skal nå frem, og rom med mindre oppvarmings­behov kan stenges av ved ganske enkelt å lukke døren.

Ulempen med mange alternative opp­varmingsmetoder er at de bruker lang tid på å få opp temperaturen, og fortsetter å avgi varme i lang tid etter at de er slått av. Dette er energi man betaler for, men som man ikke trenger!

Oppvarming med for eksempel luft-luft varmepumper krever åpne løsninger. Det vil si at man blir tvunget til å varme opp arealer der man i utgangspunktet ikke har et oppvarmingsbehov. I tillegg kommer ofte begrenset levetid og et vedlikeholds­behov som er vesentlig større og dyrere enn for direktevirkende elektriske opp­varmingssystemer.

Når kostnadene ved forskjellige opp­varmingssystemer sammenlignes i media ”glemmer” man ofte investeringskostnader, transportkostnader, vedlikeholdskostnader, reperasjonskostnader og forskjeller i virkningsgrad. Dette gjør at forbrukerne lett får et fullstendig galt bilde av virkeligheten både når det gjelder energiforbruk og privatøkonomi.