Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Elektriker

Våre elektrikere har kompetanse og sertifikat til å arbeide på elektriske installasjoner, og vår elektroinstallatør er godkjent faglig leder av DSB. Våre elektriker foretar nyinstallasjon, forbedring, oppgradering, feilsøkning og utbedring av feil på ditt elektrisk anlegg.

HVORFOR BRUKE GODKJENT ELEKTROENTREPRENØR?

Alle boligeier har et ansvar å vedlikeholde sitt elektriske anlegg. Dette for å ivareta sikkerheten for seg selv og andre. Mange boligeiere fristes av å bruke andre ufaglærte eller elektrikere som arbeider svart eller utføre «vennetjenester». I hht lovverket skal det lages dokumentasjon som samsvarserklæring som kun en godkjent elektroentreprenør har rett til å utstede.

De fleste oppdager at de «mangler» samsvarserklæring når boligen skifter eier. Kravet om samsvarserklæring gjelder tilbake til anlegg som er installert siden 1999. Med at det dessverre er mange boligeiere som fristes til å ikke benytte seg av godkjent elektroentreprenør, kommer de opp i særdeles vanskelig situasjon med salg av bolig og når tilsynsmyndighet kommer på besøk. Kostnadene med å utstede dokumentasjon i etterkant for en boligeier kan bli langt høyere enn hva i utgangspunktet en godkjent elektroentreprenør ville ha fakturert. Enkelte boligeiere har også latt seg friste av å kjøpe «gjør det selv» pakke med varmekabler. Ved kontroll av tilsynsmyndighet eller eierskifte tar som oftest disse kontakt med en godkjent elektroentreprenør for å få tak i samsvarserklæring. I alle disse tilfeller er det umulig å kontrollere eller utstede erklæring for dette og varmekablene må i sin helhet kobles ut og gulvene forblir kalde.

…boligeiere som fristes til å ikke benytte seg av godkjent elektroentreprenør, kommer de opp i særdeles vanskelig situasjon med salg av bolig og når tilsynsmyndighet kommer på besøk.Vi i Drøbak Elektriske har dessverre mottatt mange henvendelser på om vi kan hjelpe til med å utstede dokumentasjon, hvor vi hjelper til så langt det er forsvarlig. Mange av tilfellene vi kommer bort i er så graverende at de er både farlige for berøring (strømgjennomgang) eller dirkete brannfarlige.

Vår oppfordring er TENK SIKKERHET - benytt en godkjent elektroentreprenør og sjekk referanser.

VÅR KOMPETANSE - DIN SIKKERHET

Alle våre elektrikere har god basiskunnskap og alle har hver sin egne spisskompetanse.

I dagens elektriske verden er ikke basiskunnskap alltid nok, hvor vi derfor har dedikerte elektriker og elektrikere til å løse mer kompliserte utfordringer.

Drøbak Elektriske har elektrikere med spesialkompetanse innen: programmering av dedikerte styringssystemer, elektromotorer, mykstartere, elektrokontroller NEK405, termofotografering, industri elektro, jordfeilsøking, effektbelastning.

DIN FASTE ELEKTRIKER

Vi har innført begrepet din fast elektriker.

Slik det er i de fleste sammenhenger så er det riktig og viktig at man får personer som kjenner til den enkelte oppdragsgiver og det enkelte elektriske anlegget. 

Vi ser men å bruke den samme elektriker gang på gang så blir anleggene både bedre og installasjonene rimeligere for våre kunder.

DOKUMENTASJON

Vi opplever dessverre alt for ofte at boligeiere ringer oss for at de etter kontroll fra DSB på sitt elektriske anlegg har fått avvik i tilsynsrapporten.

Mange av avvikene skyldes mangel på dokumentasjon (samsvarserklæring). Andre henvender seg til oss for å få "godkjent" dokumentasjon på sitt elektriske anlegg pga at de skal selge boligen.

Har man ikke slik dokumentasjon er det elektriske anlegg ikke "lovlig". Alle endringer eller utvidelser av det elektriske anlegget skal dokumenteres og samsvarserklæring skal utstedes. Dette er kun registrerte DSB elektroentreprenører som kan utføre. Drøbak Elektriske er registrert i DSB sitt elvirksomhetsregister med bedriftsnummer: 980502295. All dokumentasjon vi utsteder blir lagt ut på egen innliggoggingsside på Boligmappa. For informasjon se www.boligmappa.no.