Ærre Mulig? - Drøbak Studiescene

Drøbak Elektriske er takknemlig for at boligeiere og næringsdrivende i Drøbak/Frogn benytter oss som sin leverandør av elektrikertjenester. I en kommune skal det være en samspill mellom aktørene og oppdragsgiverne hvor alle er avhengig av hverandre. Vi gir årlige driftsmidler/sponsorstøtte til lag og foreninger som gir barn og ungdom et tilbud. Samtidig er det mange andre foreninger som gir oss glede i tilværelsen. Drøbak Studiescene er et godt eksempel på dette hvor de gir oss humor og latter med sine hyggelige sarkastiske fortellinger om det som har preget vår kommune den senere tid. Arbeidet som Drøbak Studiescene legger ned og gleden de gir oss kvalifiserer til at Drøbak Elektriske har valgt å være en av hovedsponsorene. Dette kommer klart frem på den flotte plakaten som de har fått laget.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments