Nytt lydanlegg i Drøbak kirke

Drøbak Elektriske har vært en betydelig bidragsyter med sponsormidler for at Drøbak kirke skulle få nytt lydanlegg. Vi er glade for det gode samarbeide vi har hatt med Drøbak Gospel og Eivind Smith frem mot ferdigstillelse av anlegget. Som en lokal elektroentreprenør ser vi det som en viktig oppgave og kunne bidra til gode tiltak som gagner Frogn sine innbyggere og lokale foreninger. Selv om vi har vært sponsor, er det viktig å påpeke å takke Eivind Smith for alt arbeid han som frivillig har lagt ned i arbeidet. Uten slike ildsjeler ville dette ikke kunne blitt realisert.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments