Hvorfor bruke godkjent elektroentreprenør?

Alle boligeier har et ansvar å vedlikeholde sitt elektriske anlegg. Dette for å ivareta sikkerheten for seg selv og andre. Mange boligeiere fristes av å bruke andre ufaglærte eller elektrikere som arbeider svart eller utføre «vennetjenester». I hht lovverket skal det lages dokumentasjon som samsvarserklæring som kun en godkjent elektroentreprenør har rett til å utstede.

De fleste oppdager at de «mangler» samsvarserklæring når boligen skifter eier. Kravet om samsvarserklæring gjelder tilbake til anlegg som er installert siden 1999. Med at det dessverre er mange boligeiere som fristes til å ikke benytte seg av godkjent elektroentreprenør, kommer de opp i særdeles vanskelig situasjon med salg av bolig og når tilsynsmyndighet kommer på besøk. Kostnadene med å utstede dokumentasjon i etterkant for en boligeier kan bli langt høyere enn hva i utgangspunktet en godkjent elektroentreprenør ville ha fakturert. Enkelte boligeiere har også latt seg friste av å kjøpe «gjør det selv» pakke med varmekabler. Ved kontroll av tilsynsmyndighet eller eierskifte tar som oftest disse kontakt med en godkjent elektroentreprenør for å få tak i samsvarserklæring. I alle disse tilfeller er det umulig å kontrollere eller utstede erklæring for dette og varmekablene må i sin helhet kobles ut og gulvene forblir kalde.

…boligeiere som fristes til å ikke benytte seg av godkjent elektroentreprenør, kommer de opp i særdeles vanskelig situasjon med salg av bolig og når tilsynsmyndighet kommer på besøk.

Vi i Drøbak Elektriske har dessverre mottatt mange henvendelser på om vi kan hjelpe til med å utstede dokumentasjon, hvor vi hjelper til så langt det er forsvarlig. Mange av tilfellene vi kommer bort i er så graverende at de er både farlige for berøring (strømgjennomgang) eller dirkete brannfarlige.

Vår oppfordring er TENK SIKKERHET - benytt en godkjent elektroentreprenør og sjekk referanser.