Vår kompetanse - din sikkerhet

Elektriker - Din sikkerhet

Alle våre elektrikere har god basiskunnskap og alle har hver sin egne spisskompetanse.

I dagens elektriske verden er ikke basiskunnskap alltid nok, hvor vi derfor har dedikerte elektriker og elektrikere til å løse mer kompliserte utfordringer.

Drøbak Elektriske har elektrikere med spesialkompetanse innen: programmering av dedikerte styringssystemer, elektromotorer, mykstartere, elektrokontroller NEK405, termofotografering, industri elektro, jordfeilsøking, effektbelastning,

Din faste elektriker

Elektriker - Din faste elektriker

Vi har innført begrepet din fast elektriker.

Slik det er i de fleste sammenhenger så er det riktig og viktig at man får personer som kjenner til den enkelte oppdragsgiver og det enkelte elektriske anlegget.

Vi ser men å bruke den samme elektriker gang på gang så blir anleggene både bedre og installasjonene rimeligere for våre kunder.

Dokumentasjon

Elektriker - Dokumentasjon

Vi opplever dessverre alt for ofte at boligeiere ringer oss for at de etter kontroll fra DSB på sitt elektriske anlegg har fått avvik i tilsynsrapporten.

Mange av avvikene skyldes mangel på dokumentasjon (samsvarserklæring). Andre henvender seg til oss for å få "godkjent" dokumentasjon på sitt elektriske anlegg pga at de skal selge boligen.

Har man ikke slik dokumentasjon er det elektriske anlegg ikke "lovlig". Alle endringer eller utvidelser av det elektriske anlegget skal dokumenteres og samsvarserklæring skal utstedes. Dette er kun registrerte DSB elektroentreprenører som kan utføre. Drøbak Elektriske er registrert i DSB sitt elvirksomhetsregister med bedriftsnummer: 980502295. All dokumentasjon vi utsteder blir lagt ut på egen innliggoggingsside på Boligmappa. For informasjon se www.boligmappa.no.