Drøbak elektriske

Ledig stilling

Ledig stilling
 

Vi anser oss selv som en hyggelig gjeng «La Familia» som i sammen ønsker å øke vår markedsandel. Vi har kun organisk vekst gjennom egne ansatte og er derfor stadig nysgjerrige på nye gode kollegaer. Er du interessert og nysgjerrig i hva vi har fokus på så er vårt ønske at du tar kontakt.


Les mer

Opplysningsfilm

Samfunnsansvar
 

Vi ser det særdeles viktig å ta et samfunnsansvar og derfor har vi alltid vært positive til å bringe kunnskap inn i skolen. Drøbak Elektriske er en stor bidragsyter økonomisk til lag og foreninger i Frogn. Vi ser det som et samfunnsansvar som lokal bedrift å gi bidrag og støtte opp om det viktige frivillighetsarbeidet som blir utført i den enkelte kommune.

Se filmen her

Godkjent elektroentreprenør

Hvorfor bruke godkjent elektroentreprenør?

Arbeid på et elektrisk anlegg skal ledes av en faglig ansvarlig (installatør) og utføres av en elektrofagarbeider (elektriker). Begge skal oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Disse virksomhetene er underlagt tilsyn fra Det lokale eltilsyn (DLE) for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte
 

Les mer