Nyheter

 • 2 stk nye lærlingkontrakter

  Juni - 2013

  Drøbak Elektriske har tegnet 2 stk nye lærlingkontrakter hvor Joakim Fjeld Nilsen og Robin Tomter Bakke vil starte opp hos oss 1. september 2013. Begge er bosatt i Frogn kommune og har gått på elektrolinjen ved Ås vdg. Skole. Vi gleder oss til å kunne gi våre to fremtidige «montører» god opplæring, slik at de om 2,5 år kan avlegge fagprøven som elektriker og bestå med «topp» karakter. Alle lærlinger vi har hatt den glede av å få opplære, har vi hatt 100% bestått, noe som vi er meget stolte av.

 • Ny montør, Hans Petter Kjærsund

  Juni - 2013

  Hans Petter Kjærsund er ansatt som ny montør og vil begynne hos oss 26. august 2013. Hans Petter har mange års erfaring fra installasjonsarbeid i nybolig/næringsbygg sektor. I tillegg til skjenerell kompetanse innen vårt fagfelt så har han også gått på teknisk fagskole og er snart utdannet elektroinstallatør. Med Hans Petter på vårt lag er vi klare for nye utfordringer hvor vi nå i tillegg til vår serviceavdeling også vil satse mot prosjektmarkedet.

 • Nytt lydanlegg i Drøbak kirke

  Juni - 2013

  Drøbak Elektriske har vært en betydelig bidragsyter med sponsormidler for at Drøbak kirke skulle få nytt lydanlegg. Vi er glade for det gode samarbeide vi har hatt med Drøbak Gospel og Eivind Smith frem mot ferdigstillelse av anlegget. Som en lokal elektroentreprenør ser vi det som en viktig oppgave og kunne bidra til gode tiltak som gagner Frogn sine innbyggere og lokale foreninger. Selv om vi har vært sponsor, er det viktig å påpeke å takke Eivind Smith for alt arbeid han som frivillig har lagt ned i arbeidet. Uten slike ildsjeler ville dette ikke kunne blitt realisert.

 • Ny montør, Bård Christensen

  Mai - 2013

  Bård Christensen er ansatt som ny montør og startet opp 22. mai. Bård har mange års erfaring som elektriker hvor han skal utføre serviceoppdrag og små prosjekter. Bård bor i Vestby og vil være et godt tilskudd for videre satsning av Drøbak Elektriske som en kvalitetsleverandør av elektrikertjenester.

 • Ny montør

  Mars - 2013

  Martin Kihlstrøm er ansatt som ny montør og startet opp 11. mars. Martin skal utføre serviceoppdrag og små prosjekter. Martin bor i Drøbak og vil være et godt tilskudd for videre satsning av Drøbak Elektriske som en kvalitetsleverandør av elektrikertjenester.

 • Lærlinger

  Mars - 2013

  Drøbak Elektriske vil høsten 2013 ta inn to nye lærlinger. Det er tegnet intensjonsavtale med to gutter fra lokalmiljøet og som går siste året på elektrolinjen ved Ås vdg. Skole.

 • Veilys

  Mars - 2013

  Mange av veien i Drøbak er nedklassifisert til «private» veier hvor beboerne har vedlikeholdsansvaret. Dette innbefatter også veilys hvor Drøbak Elektriske har kjøpt lift for å kunne ta på seg oppdrag med skifte av lyskilder og rep av armaturer. Ta kontakt for å få et tilbud på pkt. pris for utskift av lyskildene.

 • Drøbak Elektriske medlem av Elkonor

  Drøbak Elektriske medlem av Elkonor

  September - 2012

  For å styrke vår kompetanse og bedre våre innkjøp har vi valgt å melde oss inn i Elkonor. I vurderingsfasen stod det mellom 3 «kjeder» hvor etter en helhetsvurdering var Elkonor det beste for oss. De viktigste kritterien for at vi valgte Elkonor Elkonor er en medlemseid og medlemsstyrt kjede for frie og uavhengige elektriker-bedrifter. Elkonor er den ledende kjeden for selvstendige elektroentreprenører. Vi gir medlemmene fordelene av å være i en kjedebedrift uten å gi avkall på navn, særpreg og selvstendighet. For medlemsbedriftene betyr Elkonor lavere kostnader til materiell, administrasjon og markedsføring og et faglig fellesskap med utvidelse og utveksling av kompetanse og kapasitet. For medlemsbedriftenes kunder er Elkonor et kvalitetsstempel som viser faglig standard, oppdatert kompetanse og leveringsdyktighet.

 • Opplysningsfilm - elektrikerfaget

  Opplysningsfilm

  Juni - 2012

  I samarbeid med Frogn kommune (Drøbak skole) har Drøbak Elektriske vært med på et pilotprosjekt «Ny Giv i Barneskolen». Prosjektet har vært så vellykket at KS (Kommunenes Sentralforbund) har laget opplysningsvideo om prosjektet som vises rundt på den enkelte kommune og skole i Norge. Vi er stolte av å få vært med på prosjektet som har vært til stor glede for oss alle i Drøbak Elektriske. Opptaket er fra den nye båthavnen til Vindfangerbukta båtforening. På filmen som deltagere fra Drøbak Elektriske er Knut Ole Haug og Jørn Beldring.

  Se filmen her

 • Hvorfor bruke en godkjent elektriker

  Hvorfor bruke godkjent elektroentreprenør?

  November - 2011

  Alle boligeier har et ansvar å vedlikeholde sitt elektriske anlegg. Dette for å ivareta sikkerheten for seg selv og andre. Mange boligeiere fristes av å bruke andre ufaglærte eller elektrikere som arbeider svart eller utføre «vennetjenester»…

  Les om hvorfor du skal bruke godkjent elektroentreprenør

 • Kampanje sikringskap

  Kampanje sikringskap

  Gyldig ut 2011

  Som eier av boligen er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. I samarbeid med våre leverandører kan vi i en begrenset periode tilby meget gunstige priser på oppgradering av sikringskap.

  Les mer om vår kampanje på sikringsskap

 • Drøbak Golfklubb

  Sponsoravtale Drøbak Golfklubb

  Mars - 2011

  Drøbak Golfklubb og Drøbak Elektriske har blitt enige om en 1 årig sponsoravtale. Avtalt beløp skal i hovedtrekk benyttes på junioravdelingen. Som en lokal leverandør av elektrikertjenester ser vi det som en oppgave å bidra til positive lokale organisasjoner. Vi ønsker Drøbak Golfklubb og deres junioravdeling, lykke til med sesongen 2011.

 • Drøbak Frogn IL

  Sponsoravtale Drøbak-Frogn IL

  Mars - 2011

  Viderefører samarbeidet! DFI og Drøbak Elektriske er enige om at samarbeidet de siste 3 årene har vært positiv for begge parter og utvider samarbeidet for kommende år. Drøbak Elektriske ved siden av å være sponsor for aldersbestemte lag, går nå også inn som en sponsor for A-lags fotballen. Drøbak Elektriske som en lokal leverandør av elektriker tjeneste, ønsker gjennom som sponsor til DFI kunne bedre idrettslagets rammevilkår.
  Gjennom sponsorsamarbeidet vil Drøbak Elektriske få muligheten til å benytte både støtteapparatet og spillere til å holde interne foredrag. Næringslivet har mye å lære av planleggingen, målsettingen og gjennomføringsfasen til en idrettsutøver. Vi ser frem til det videre samarbeidet og ønsker alle lag i DFI lykke til med sesongen.

 • Drøbak gjestehavn

  Drøbak gjestehavn trygt i havn

  Juli - 2010

  Drøbak Elektriske AS har på oppdrag fra Arne Røed Entreprenør AS utført de elektriske arbeidene både på landel og sjødel av Drøbak Gjestehavn. Prosjektet ble levert til avtalt tid og innenfor økonomiske rammer. Anlegget er fleksibelt og bygget for fremtiden, slik at nye tjenester kan etableres i eksisterende anlegg.

  Drøbak gjestehavn er et sårt etterlengtet anlegg for besøkende til Drøbak som kommer vannveien. Vi er stolte av å være leverandør av elektriske tjenester til et så flott og viktig anlegg.

 • oscarsborg_300

  Oscarsborg med ny belysning

  2009 - 2010

  Drøbaks stolthet - Oscarsborg festning lyser som aldri før. På oppdrag fra Oscarsborg festnings venner og Forsvarsbygg har vi levert og montert ca. 180 energibesparende lamper, som gir et mer naturlig lys sammenlignet med tidligere. De største lampene gir et kraftig lys med kun 250W, og de fleste lampene har en effekt på mellom 20 - 70W! Prosjektet har blitt utført i tett og godt samarbeid med lysdesigner Erik Selmer.

Drøbak Elektriske AS © 2017
Holterveien 4B, 1448 Drøbak | Tlf. 64 93 11 64

elkonor